Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - Valkrets 1 Trollhättan Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Dannebacken 1443 20,4% 37,1% 20,0% 22,6% 8,0% 52,0% 48,0% 3,6%  
2 Hjulkvarn 1188 17,4% 41,8% 21,8% 18,9% 7,0% 49,5% 50,5% 2,3%  
3 Stavre Ö 1319 14,6% 41,4% 22,4% 21,6% 7,0% 49,8% 50,2% 2,7%  
4 Stavre V 1300 25,2% 36,4% 16,5% 21,8% 8,8% 51,2% 48,8% 3,5%  
5 Sandhem 1558 12,4% 35,0% 24,4% 28,2% 6,5% 48,3% 51,7% 2,2%  
6 Strömslund 1664 15,5% 43,4% 22,9% 18,1% 7,2% 52,2% 47,8% 2,5%  
7 Torsred 1800 13,1% 36,4% 24,8% 25,7% 6,4% 50,3% 49,7% 2,2%  
8 Björndalen 1169 16,7% 42,7% 31,1% 9,5% 9,3% 49,6% 50,4% 3,1%  
9 Centrum N 1375 19,5% 19,5% 17,1% 43,9% 3,7% 44,5% 55,5% 1,2%  
10 Centrum V 1314 26,6% 27,7% 21,9% 23,7% 7,2% 49,3% 50,7% 3,9%  
11 Centrum S 1462 29,3% 23,7% 21,3% 25,8% 6,0% 50,1% 49,9% 3,2%  
12 Tingvalla 1737 37,8% 28,5% 15,9% 17,8% 12,3% 50,3% 49,7% 2,8%  
13 Centrum Ö 1371 26,5% 20,8% 20,2% 32,5% 7,3% 47,5% 52,5% 5,3%  
14 Hjortmossen 971 22,8% 26,0% 20,3% 31,0% 5,5% 50,6% 49,4% 3,7%  
25 Skogshöjden 1553 19,1% 49,4% 20,8% 10,7% 9,8% 50,0% 50,0% 5,4%  
Valkrets 1 Trollhättan Norra 21224 21,1% 34,2% 21,4% 23,3% 7,5% 49,7% 50,3% 3,1%

http://www.val.se