Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - Valkrets 2 Trollhättan Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
16 Karlstorp 1853 28,5% 23,3% 19,2% 29,1% 9,3% 48,3% 51,7% 6,0%  
17 Kronogård N 1649 21,5% 33,8% 22,6% 22,0% 9,3% 46,9% 53,1% 18,7%  
18 Kronogård S 1697 25,1% 30,5% 23,9% 20,4% 9,8% 49,7% 50,3% 18,6%  
19 Skoftebyn N 1427 19,1% 38,0% 22,4% 20,6% 8,1% 50,4% 49,6% 4,8%  
20 Skoftebyn V 1625 10,8% 37,7% 24,4% 27,1% 5,8% 49,8% 50,2% 2,5%  
21 Sylte S 1521 18,0% 30,5% 24,2% 27,3% 6,0% 52,3% 47,7% 10,7%  
22 Sylte N 1139 22,3% 32,7% 21,3% 23,6% 7,8% 49,8% 50,2% 11,9%  
23 Lextorp N 1339 17,9% 30,4% 24,8% 26,9% 6,7% 50,0% 50,0% 14,5%  
24 Lextorp S 1554 20,0% 34,7% 31,9% 13,4% 10,2% 48,3% 51,7% 5,9%  
26 Norra Björke 420 14,3% 34,5% 25,5% 25,7% 6,7% 53,6% 46,4% 1,4%  
27 Åsaka 1211 13,0% 34,1% 29,6% 23,3% 6,1% 51,4% 48,6% 1,7%  
28 Halvorstorp 1586 13,7% 40,9% 26,2% 19,2% 7,5% 52,3% 47,7% 1,6%  
29 Velanda 1076 15,3% 36,3% 29,8% 18,5% 8,2% 51,7% 48,3% 2,4%  
30 Upphärad 923 14,6% 35,8% 30,4% 19,2% 6,6% 51,0% 49,0% 3,3%  
31 Sjuntorp N 1343 14,8% 35,3% 24,5% 25,4% 6,7% 50,4% 49,6% 3,0%  
32 Sjuntorp S 1016 16,0% 36,1% 28,0% 19,9% 6,7% 50,5% 49,5% 5,0%  
Valkrets 2 Trollhättan Södra 21379 18,4% 33,7% 25,2% 22,7% 7,8% 50,1% 49,9% 7,6%

http://www.val.se