Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gävle - Ålder och kön - Gävle första valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Andersberg C 1197 30,4% 30,6% 17,1% 21,9% 10,0% 48,8% 51,2% 17,4%  
Andersberg N 1179 15,4% 32,7% 26,9% 24,9% 5,9% 47,9% 52,1% 3,6%  
Andersberg S 1150 15,9% 35,5% 30,2% 18,4% 7,3% 48,7% 51,3% 2,7%  
Bomhus C 1185 13,1% 42,2% 26,0% 18,7% 6,2% 50,0% 50,0% 3,0%  
Bomhus N 1345 15,3% 37,0% 25,2% 22,5% 7,4% 52,0% 48,0% 4,2%  
Bomhus SO 1337 16,8% 41,2% 24,1% 17,9% 7,3% 48,1% 51,9% 2,6%  
Bomhus SV 1519 16,1% 40,7% 30,3% 12,8% 8,4% 48,6% 51,4% 2,9%  
Bomhus V 1504 20,5% 31,4% 21,3% 26,7% 7,4% 48,2% 51,8% 5,8%  
Bomhus Ö 1567 13,7% 39,7% 25,9% 20,7% 7,8% 52,1% 47,9% 3,3%  
Brynäs C 1896 23,6% 23,6% 22,0% 30,9% 4,9% 47,8% 52,2% 3,4%  
Brynäs S 1632 34,4% 29,5% 20,2% 15,9% 7,3% 50,5% 49,5% 3,3%  
Brynäs V 1375 31,5% 32,3% 19,9% 16,4% 7,6% 48,9% 51,1% 5,2%  
Brynäs Ö 1778 32,6% 30,9% 19,0% 17,4% 9,9% 51,2% 48,8% 5,5%  
Fridhem 1249 14,2% 34,1% 22,7% 29,1% 9,5% 48,4% 51,6% 0,6%  
Furuvik-Ytterharnäs 913 11,2% 39,1% 29,8% 19,9% 5,8% 51,3% 48,7% 1,3%  
Hemlingby 1308 14,1% 36,0% 31,3% 18,5% 7,0% 51,5% 48,5% 1,5%  
Hemsta 1461 22,8% 28,7% 23,8% 24,7% 7,7% 48,0% 52,0% 1,6%  
Olsbacka 1213 17,8% 34,5% 26,8% 20,9% 7,3% 47,8% 52,2% 2,1%  
Söder Ö 1801 27,8% 25,9% 20,2% 26,2% 5,6% 47,5% 52,5% 2,6%  
Södertull 1483 27,5% 29,6% 19,8% 23,1% 6,9% 45,7% 54,3% 2,4%  
Sörby 1604 21,1% 32,5% 21,8% 24,6% 7,5% 46,9% 53,1% 3,2%  
Gävle första valkrets 29696 21,4% 33,2% 23,7% 21,7% 7,4% 49,0% 51,0% 3,7%

http://www.val.se