Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skellefteå - Ålder och kön - Skellefteå syd-östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alhem-Norrbacka 1686 24,0% 27,2% 20,5% 28,3% 6,5% 49,7% 50,3% 1,0%  
Bergsbyn 1332 14,4% 38,7% 31,5% 15,4% 7,4% 50,6% 49,4% 0,7%  
Bureå Norra 1194 13,1% 25,9% 29,2% 31,7% 5,7% 47,4% 52,6% 2,4%  
Bureå Södra 976 13,1% 33,8% 26,6% 26,4% 5,8% 51,1% 48,9% 2,9%  
Getberget-Älvsbacka Ö 1856 22,6% 36,2% 19,3% 21,9% 7,7% 50,6% 49,4% 1,0%  
Hjoggböle 791 15,5% 34,3% 32,2% 18,0% 7,7% 53,6% 46,4% 0,9%  
Klemensnäs 1675 16,8% 36,3% 25,1% 21,8% 9,3% 51,0% 49,0% 2,7%  
Lövånger C 944 13,8% 23,5% 28,6% 34,1% 5,7% 50,4% 49,6% 2,1%  
Lövånger omland 837 14,2% 25,7% 32,4% 27,7% 5,7% 54,0% 46,0% 1,6%  
Morö Backe C-Hedensbyn 1729 17,4% 29,7% 25,0% 27,9% 6,5% 48,7% 51,3% 5,9%  
Morö Backe V 987 11,8% 34,7% 28,4% 25,2% 7,0% 51,0% 49,0% 1,0%  
Morö Backe Ö 1166 14,9% 38,8% 32,2% 14,1% 5,7% 49,8% 50,2% 2,0%  
Moröhöjden 1062 23,8% 23,4% 22,3% 30,4% 4,0% 50,8% 49,2% 0,9%  
Nordanå 1286 17,1% 16,4% 22,2% 44,2% 4,7% 44,6% 55,4% 1,6%  
Norrböle V 1664 20,6% 23,2% 22,6% 33,7% 6,5% 46,3% 53,7% 1,7%  
Norrböle Ö 1132 24,5% 27,9% 24,8% 22,8% 6,4% 49,7% 50,3% 1,1%  
Skelleftehamn V 1500 17,9% 33,3% 25,9% 22,8% 8,3% 53,9% 46,1% 5,9%  
Skelleftehamn Ö 1463 19,1% 30,4% 28,0% 22,4% 8,5% 51,8% 48,2% 3,2%  
Skellefteå C 1140 17,3% 17,4% 21,9% 43,4% 5,6% 44,9% 55,1% 1,6%  
Ursviken 1342 14,9% 41,4% 27,0% 16,8% 7,3% 51,5% 48,5% 1,3%  
Älvsbacka 1487 22,8% 24,4% 23,9% 28,9% 7,6% 48,0% 52,0% 1,7%  
Skellefteå syd-östra 27249 18,1% 29,8% 25,6% 26,5% 6,8% 49,8% 50,2% 2,2%

http://www.val.se