Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Ålder och kön - 2 Markim-Orkesta-Frösunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
2 Markim-Orkesta-Frösunda 1611 17,6% 37,7% 29,4% 15,3% 10,1% 50,0% 50,0% 3,6%  
Summa 1611 17,6% 37,7% 29,4% 15,3% 10,1% 50,0% 50,0% 3,6%

http://www.val.se