Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Ålder och kön - 12 Vada-Angarn-Össeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Vada-Angarn-Össeby 1431 15,1% 43,4% 22,9% 18,7% 8,4% 50,5% 49,5% 5,1%  
Summa 1431 15,1% 43,4% 22,9% 18,7% 8,4% 50,5% 49,5% 5,1%

http://www.val.se