Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värmdö - Ålder och kön - Gustavsberg3 Munkmora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustavsberg3 Munkmora 1478 26,3% 34,1% 22,9% 16,6% 9,3% 48,9% 51,1% 12,1%  
Summa 1478 26,3% 34,1% 22,9% 16,6% 9,3% 48,9% 51,1% 12,1%

http://www.val.se