Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Ålder och kön - Ekerö 1 Ekerö C Gällstaö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 1 Ekerö C Gällstaö 1430 13,7% 47,2% 20,3% 18,7% 6,4% 45,8% 54,2% 6,9%  
Summa 1430 13,7% 47,2% 20,3% 18,7% 6,4% 45,8% 54,2% 6,9%

http://www.val.se