Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Ålder och kön - Ekerö 2 Ekebyhov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekerö 2 Ekebyhov 1334 14,8% 35,1% 21,8% 28,3% 7,9% 44,0% 56,0% 4,0%  
Summa 1334 14,8% 35,1% 21,8% 28,3% 7,9% 44,0% 56,0% 4,0%

http://www.val.se