Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Ålder och kön - Färingsö 2 Färentuna Hilleshög

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färingsö 2 Färentuna Hilleshög 996 13,4% 37,6% 29,7% 19,4% 7,2% 51,6% 48,4% 4,1%  
Summa 996 13,4% 37,6% 29,7% 19,4% 7,2% 51,6% 48,4% 4,1%

http://www.val.se