Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Ålder och kön - Färingsö 3 Svartsjö Sånga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färingsö 3 Svartsjö Sånga 1509 14,2% 39,4% 26,9% 19,4% 7,8% 49,5% 50,5% 5,2%  
Summa 1509 14,2% 39,4% 26,9% 19,4% 7,8% 49,5% 50,5% 5,2%

http://www.val.se