Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Ålder och kön - Färingsö 4 Stenhamra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färingsö 4 Stenhamra 1542 15,7% 40,3% 24,5% 19,5% 8,5% 49,0% 51,0% 3,8%  
Summa 1542 15,7% 40,3% 24,5% 19,5% 8,5% 49,0% 51,0% 3,8%

http://www.val.se