Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Utsälje centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Utsälje centrala 1132 12,7% 40,4% 26,9% 20,0% 6,7% 48,7% 51,3% 4,0%  
Summa 1132 12,7% 40,4% 26,9% 20,0% 6,7% 48,7% 51,3% 4,0%

http://www.val.se