Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Flemingsberg centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flemingsberg centrum 1558 39,2% 31,5% 16,2% 13,1% 8,8% 48,4% 51,6% 26,2%  
Summa 1558 39,2% 31,5% 16,2% 13,1% 8,8% 48,4% 51,6% 26,2%

http://www.val.se