Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 51 Slagsta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 51 Slagsta N 914 14,4% 28,9% 26,9% 29,8% 6,1% 49,0% 51,0% 5,8%  
Summa 914 14,4% 28,9% 26,9% 29,8% 6,1% 49,0% 51,0% 5,8%

http://www.val.se