Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 55 Hallunda/Norsborg låghus

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 55 Hallunda/Norsborg låghus 1216 22,6% 34,0% 26,1% 17,4% 8,1% 48,5% 51,5% 11,8%  
Summa 1216 22,6% 34,0% 26,1% 17,4% 8,1% 48,5% 51,5% 11,8%

http://www.val.se