Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Salem - Ålder och kön - 8 Salem östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Salem östra 1241 25,5% 47,9% 17,4% 9,1% 8,3% 49,2% 50,8% 8,9%  
Summa 1241 25,5% 47,9% 17,4% 9,1% 8,3% 49,2% 50,8% 8,9%

http://www.val.se