Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Haninge - Ålder och kön - Haninge 34 Jordbro SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 34 Jordbro SÖ 1382 26,5% 39,4% 18,7% 15,3% 5,9% 53,1% 46,9% 34,4%  
Summa 1382 26,5% 39,4% 18,7% 15,3% 5,9% 53,1% 46,9% 34,4%

http://www.val.se