Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Haninge - Ålder och kön - Haninge 52 Skogs-Ekeby m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 52 Skogs-Ekeby m.fl. 1121 16,9% 43,7% 25,1% 14,4% 8,7% 52,0% 48,0% 7,0%  
Summa 1121 16,9% 43,7% 25,1% 14,4% 8,7% 52,0% 48,0% 7,0%

http://www.val.se