Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Haninge - Ålder och kön - Haninge 59 Tungelsta-Utlida-Häringe

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 59 Tungelsta-Utlida-Häringe 1382 14,3% 41,8% 26,0% 18,0% 6,4% 50,7% 49,3% 3,5%  
Summa 1382 14,3% 41,8% 26,0% 18,0% 6,4% 50,7% 49,3% 3,5%

http://www.val.se