Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Haninge - Ålder och kön - Haninge 60 Muskö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 60 Muskö 638 14,3% 28,1% 32,0% 25,7% 8,2% 54,1% 45,9% 2,8%  
Summa 638 14,3% 28,1% 32,0% 25,7% 8,2% 54,1% 45,9% 2,8%

http://www.val.se