Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Upplands-Bro - Ålder och kön - Upplands-Bro 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Upplands-Bro 4 1417 15,5% 45,0% 26,3% 13,3% 8,4% 51,4% 48,6% 7,8%  
Summa 1417 15,5% 45,0% 26,3% 13,3% 8,4% 51,4% 48,6% 7,8%

http://www.val.se