Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby 12 Täby centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby 12 Täby centrum 1816 12,6% 16,5% 16,1% 54,8% 2,9% 43,6% 56,4% 7,3%  
Summa 1816 12,6% 16,5% 16,1% 54,8% 2,9% 43,6% 56,4% 7,3%

http://www.val.se