Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Danderyd 8

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 8 1165 13,0% 45,2% 23,0% 18,9% 7,9% 48,8% 51,2% 3,9%  
Summa 1165 13,0% 45,2% 23,0% 18,9% 7,9% 48,8% 51,2% 3,9%

http://www.val.se