Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Danderyd 15

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 15 1076 13,3% 26,4% 20,7% 39,6% 7,8% 45,2% 54,8% 4,5%  
Summa 1076 13,3% 26,4% 20,7% 39,6% 7,8% 45,2% 54,8% 4,5%

http://www.val.se