Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Ålder och kön - Danderyd 16

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Danderyd 16 903 14,2% 38,1% 26,9% 20,8% 8,2% 49,5% 50,5% 8,1%  
Summa 903 14,2% 38,1% 26,9% 20,8% 8,2% 49,5% 50,5% 8,1%

http://www.val.se