Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 21 Södra Viby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Södra Viby 1224 16,0% 42,8% 29,7% 11,4% 9,3% 49,8% 50,2% 4,3%  
Summa 1224 16,0% 42,8% 29,7% 11,4% 9,3% 49,8% 50,2% 4,3%

http://www.val.se