Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 31 Norra Norrviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
31 Norra Norrviken 1248 15,5% 39,0% 25,3% 20,1% 7,7% 47,4% 52,6% 4,4%  
Summa 1248 15,5% 39,0% 25,3% 20,1% 7,7% 47,4% 52,6% 4,4%

http://www.val.se