Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 32 Södra Norrviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
32 Södra Norrviken 1387 14,7% 34,5% 23,9% 27,0% 7,9% 49,3% 50,7% 4,2%  
Summa 1387 14,7% 34,5% 23,9% 27,0% 7,9% 49,3% 50,7% 4,2%

http://www.val.se