Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 41 Törnskogen-Väsjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
41 Törnskogen-Väsjön 999 10,3% 41,7% 23,4% 24,5% 5,4% 52,0% 48,0% 4,7%  
Summa 999 10,3% 41,7% 23,4% 24,5% 5,4% 52,0% 48,0% 4,7%

http://www.val.se