Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Ålder och kön - 42 Vaxmora-Edsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
42 Vaxmora-Edsängen 1302 12,7% 40,6% 24,2% 22,4% 8,1% 50,0% 50,0% 3,9%  
Summa 1302 12,7% 40,6% 24,2% 22,4% 8,1% 50,0% 50,0% 3,9%

http://www.val.se