Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Johannes 2 Vasastaden SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johannes 2 Vasastaden SÖ 1543 20,0% 39,1% 23,7% 17,2% 4,0% 48,2% 51,8% 5,2%  
Summa 1543 20,0% 39,1% 23,7% 17,2% 4,0% 48,2% 51,8% 5,2%

http://www.val.se