Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Johannes 3 Norrmalm NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johannes 3 Norrmalm NÖ 1374 19,3% 39,4% 23,9% 17,4% 4,2% 49,0% 51,0% 7,4%  
Summa 1374 19,3% 39,4% 23,9% 17,4% 4,2% 49,0% 51,0% 7,4%

http://www.val.se