Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Johannes 4 Vasastaden C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Johannes 4 Vasastaden C 1607 19,7% 36,0% 20,1% 24,2% 5,0% 46,6% 53,4% 5,4%  
Summa 1607 19,7% 36,0% 20,1% 24,2% 5,0% 46,6% 53,4% 5,4%

http://www.val.se