Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Adolf Fredrik 3 Norrmalm N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolf Fredrik 3 Norrmalm N 1473 22,1% 35,5% 22,8% 19,6% 4,8% 49,6% 50,4% 9,0%  
Summa 1473 22,1% 35,5% 22,8% 19,6% 4,8% 49,6% 50,4% 9,0%

http://www.val.se