Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Matteus 12 Rörstrand N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 12 Rörstrand N 1249 19,4% 46,0% 21,4% 13,2% 3,3% 50,8% 49,2% 5,4%  
Summa 1249 19,4% 46,0% 21,4% 13,2% 3,3% 50,8% 49,2% 5,4%

http://www.val.se