Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Matteus 14 Rörstrand S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Matteus 14 Rörstrand S 1299 20,9% 41,4% 21,9% 15,8% 3,8% 46,5% 53,5% 4,7%  
Summa 1299 20,9% 41,4% 21,9% 15,8% 3,8% 46,5% 53,5% 4,7%

http://www.val.se