Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Engelbrekt 1 Engelbr kyrka SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 1 Engelbr kyrka SÖ 1488 19,4% 34,1% 21,4% 25,1% 4,7% 50,1% 49,9% 5,2%  
Summa 1488 19,4% 34,1% 21,4% 25,1% 4,7% 50,1% 49,9% 5,2%

http://www.val.se