Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Engelbrekt 2 Engelbr kyrka S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 2 Engelbr kyrka S 1394 19,4% 34,3% 25,1% 21,2% 6,0% 47,9% 52,1% 5,2%  
Summa 1394 19,4% 34,3% 25,1% 21,2% 6,0% 47,9% 52,1% 5,2%

http://www.val.se