Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Engelbrekt 4 Engelbr kyrka Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 4 Engelbr kyrka Ö 1352 16,1% 34,3% 24,0% 25,6% 5,3% 47,9% 52,1% 5,5%  
Summa 1352 16,1% 34,3% 24,0% 25,6% 5,3% 47,9% 52,1% 5,5%

http://www.val.se