Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Engelbrekt 8 Tekniska högskolan V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 8 Tekniska högskolan V 1572 31,3% 32,8% 20,0% 15,9% 7,6% 48,0% 52,0% 9,6%  
Summa 1572 31,3% 32,8% 20,0% 15,9% 7,6% 48,0% 52,0% 9,6%

http://www.val.se