Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Engelbrekt 9 Hjorthagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 9 Hjorthagen 953 13,5% 38,9% 24,4% 23,1% 3,0% 47,4% 52,6% 7,0%  
Summa 953 13,5% 38,9% 24,4% 23,1% 3,0% 47,4% 52,6% 7,0%

http://www.val.se