Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Engelbrekt 10 Hjorthagen-Värtahamnen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 10 Hjorthagen-Värtahamnen 949 29,1% 44,7% 16,1% 10,1% 3,0% 51,8% 48,2% 7,6%  
Summa 949 29,1% 44,7% 16,1% 10,1% 3,0% 51,8% 48,2% 7,6%

http://www.val.se