Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Engelbrekt 11 Universitetet Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 11 Universitetet Ö 1472 78,5% 20,9% 0,5% 0,1% 8,4% 60,3% 39,7% 47,5%  
Summa 1472 78,5% 20,9% 0,5% 0,1% 8,4% 60,3% 39,7% 47,5%

http://www.val.se