Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Engelbrekt 13 Engelbr kyrka N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Engelbrekt 13 Engelbr kyrka N 1403 28,4% 39,0% 17,8% 14,8% 3,8% 53,2% 46,8% 11,6%  
Summa 1403 28,4% 39,0% 17,8% 14,8% 3,8% 53,2% 46,8% 11,6%

http://www.val.se