Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Hedvig Eleonora 4 Hedvig Eleonora SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvig Eleonora 4 Hedvig Eleonora SÖ 1122 19,3% 33,2% 24,4% 23,0% 4,4% 47,4% 52,6% 6,5%  
Summa 1122 19,3% 33,2% 24,4% 23,0% 4,4% 47,4% 52,6% 6,5%

http://www.val.se