Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Hedvig Eleonora 6 Armémuseum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvig Eleonora 6 Armémuseum 1309 19,8% 33,4% 25,7% 21,2% 4,6% 50,3% 49,7% 6,1%  
Summa 1309 19,8% 33,4% 25,7% 21,2% 4,6% 50,3% 49,7% 6,1%

http://www.val.se