Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Hedvig Eleonora 7 Östra Real NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvig Eleonora 7 Östra Real NV 1008 21,7% 32,7% 20,5% 25,0% 5,4% 46,2% 53,8% 5,3%  
Summa 1008 21,7% 32,7% 20,5% 25,0% 5,4% 46,2% 53,8% 5,3%

http://www.val.se