Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Oscar 3 Oscars kyrka SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 3 Oscars kyrka SV 1403 20,0% 33,7% 24,7% 21,5% 4,5% 47,0% 53,0% 5,5%  
Summa 1403 20,0% 33,7% 24,7% 21,5% 4,5% 47,0% 53,0% 5,5%

http://www.val.se