Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stockholm - Ålder och kön - Oscar 4 Oscars kyrka V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 4 Oscars kyrka V 1446 20,3% 36,7% 21,9% 21,1% 4,0% 48,8% 51,2% 4,4%  
Summa 1446 20,3% 36,7% 21,9% 21,1% 4,0% 48,8% 51,2% 4,4%

http://www.val.se